vloeiendheidsstoornissen

De Graaf logopedie Zaanstad

Stotteren, Broddelen, NAH, Breintraining en logopediecursus

TAALSTOORNISSEN

Aanmelden nieuwe client

Log hier in voor het achterlaten van uw hulpvragen en gegevens.

“Sinds 2016 werk ik als logopedist in Zaandam. Ik heb mij gespecialiseerd in vloeiendheidsstoornissen (stotteren en broddelen) en spraak- en communicatieproblemen door niet aangeboren hersenletsel (NAH).

De logopedische wereld staat niet stil. Het is voor mij van belang dat ik aansluit bij nieuwe kennis, ontwikkelingen, methodes en daarbij behorende opleidingen. De opgedane kennis gebruik ik om te vernieuwen en de behandeling te verbeteren. Zo wil ik een ieder ruimte geven te verbeteren.”

Drs. Maya de Graaf, BA

Logopedist, Taalkundige

Opleidingen

ECSF specialisatie stottertherapie
Bezoek de website
ESF Register:
Bezoek de website

Cognitieve revalidatie voor de logopedie
Stichting voor Scholing en advies op het gebied van cognitieve revalidatie
Bezoek de website

Cognitieve training ondersteunend voor de logopedie en het onderwijs
Stichting LerendBrein
Bezoek de website

Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis waarbij de spraak niet vloeiend verloopt.

Broddelen

Bij broddelen is er sprake van snel en onverstaanbaar spreken, vaak in herhaling.

NAH

NAH staat voor niet aangeboren hersenletsel. Als gevolg van beroerte, trauma of ziekte.

Breintraining

Trainingsprogramma’s om beter te leren, denken, focussen en onthouden in begeleidingstrajecten op maat.

Logopedietraining

Cursus Cognitieve Revalidatie voor Logopedisten – een andere kijk op taal en communicatie bij NAH.

Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis waarbij de spraak niet vloeiend verloopt.

Broddelen

Bij broddelen is er sprake van snel en onverstaanbaar spreken, vaak in herhaling.

NAH

NAH staat voor niet aangeboren hersenletsel. Als gevolg van beroerte, trauma of ziekte.

Breintraining

Trainingsprogramma’s om beter te leren, denken, focussen en onthouden in begeleidingstrajecten op maat.

Logopedietraining

Cursus Cognitieve Revalidatie voor Logopedisten – een andere kijk op taal en communicatie bij NAH.

Aanmelden nieuwe client

Log hier in voor het achterlaten van uw hulpvragen en gegevens.

Afspraak verplaatsen?

Via dit telefoonnummer kunt u afspraken maken en tot 24 kantooruren van te voren uw afspraak verzetten of afmelden.

Clientenportaal

Hier kunt u inloggen om uw vragenlijsten en huiswerk te downloaden.

logo NVST
logo NVST

Stotteren

Stotteren komt al op jonge leeftijd voor. Meestal wordt het vastgesteld tussen 2,5 en 5 jaar.
Het uit zich in onderbrekingen van de spraak: soms door snelle herhalingen van woorden lettergrepen of klanken, soms ook door het verlengen van klanken. De spreker ervaart daarbij vaak een gevoel van controleverlies. Pogingen om controleverlies te voorkomen of de controle terug te krijgen maken het stotteren vaak juist erger omdat zij het vloeiend en spontaan spreken verhinderen.

Stotteren wordt daarom ook wel eens omschreven als ‘alles wat je doet om niet te stotteren’. Stotteren gaat vaak gepaard met emotionele en lichamelijke spanning en negatieve gedachten en emoties over het eigen communiceren.

Ik vind het belangrijk om al deze aspecten van het stotteren in de behandeling aan de orde te laten komen. Mijn behandeling is daarom gericht op meer dan vloeiend spreken alleen. Bij jonge kinderen ligt de aandacht vooral op het voorkomen van het ontstaan van bij-gedragingen en het stimuleren van spraak- en taalontwikkeling die past bij de mogelijkheden en de belangstelling van het kind. Voorop staat plezier in spreken en het spontaan deelnemen aan spel en gesprekken met leeftijdgenoten en volwassenen.

Bij jongeren en volwassenen vind ik het belangrijk om, naast vloeiend spreken, ook aandacht te besteden aan gedachten en gevoelens die ontspanning en een positief zelfbeeld opleveren en een gemakkelijke communicatie bevorderen.

 

Broddelen

Bij broddelen heeft iemand niet alleen moeite met de coördinatie van zijn spraak maar is vooral de waarneming van de eigen spraak verstoord. De broddelende spreker heeft niet door dat hij slecht te verstaan of te begrijpen is. Pas aan reacties van de luisteraar ziet hij dat deze hem niet kan volgen. Mensen die broddelen kunnen zich hierdoor onzeker voelen, of juist geïrriteerd raken over het onbegrip van anderen. Bij kinderen wordt broddelen voor het eerst opgemerkt tussen het 8e en 10e jaar. Op deze leeftijd krijgen kinderen taken waarin zij informatie zelfstandig moeten verwerken en presenteren. Dan blijkt pas dat zij daar veel problemen mee hebben. Het komt ook vaak voor dat broddelen pas op latere leeftijd wordt vastgesteld.

Kinderen die broddelen worden door hun leeftijdgenoten en leerkrachten vaak niet goed begrepen. Daardoor kunnen deze kinderen niet laten zien wat zij daadwerkelijk weten en begrijpen. Daarom is het belangrijk dat de persoon die broddelt leert hoe hij zijn informatie het beste kan ordenen, de woorden het beste kan uitspreken en welk spreektempo het beste bij hem past. Hierdoor kan hij zijn reactie zo geven dat anderen hem beter begrijpen.

De oorzaken en de beleving van stotteren en broddelen verschillen per persoon. Daarom besteed ik veel aandacht aan het in kaart brengen van de spreeksituaties die de meeste last veroorzaken, het vergroten van inzicht in het spreek- en communicatieproces en onderzoek ik samen met de cliënt de eigen krachten en mogelijkheden qua communicatie. Op basis hiervan kunnen we strategieën ontwikkelen voor verschillende situaties. Op deze manier zorg ik ervoor dat de therapie toegesneden blijft op de individuele klachten en wensen van de cliënt.

NAH: Niet Aangeboren Hersenletsel

NAH staat voor niet aangeboren hersenletsel. Dit kan optreden na een beroerte (CVA), trauma of ziekte en dit kan gevolgen hebben voor communicatie, spreken en taal. De meest voorkomende stoornissen zijn bekend onder de verzameltermen afasie, apraxie van de spraak en dysartrie.

Al deze verstoringen hebben ernstige gevolgen voor het communiceren met de omgeving. Daarom begint de behandeling met een onderzoek naar de knelpunten in de communicatie voor de getroffen persoon zelf en voor zijn naaste omgeving. Daaruit volgt een communicatieplan met oefeningen en concrete adviezen voor de cliënt en zijn naasten. Het doel daarvan is de communicatie te optimaliseren. Indien mogelijk werken we aan herstel van verloren functies, maar in ieder geval wordt er veel aandacht besteed aan het vinden van passende compensatiestrategieën.

 

Meer informatie over NAH
https://www.afasienet.com/
https://www.hersenletsel.nl/
http://cvanetwerkzaanstreek.nl/
https://www.revalidatie.nl/revalideren/wat-is-revalidatie/revalidatie-volwassenen/niet-aangeboren-hersenletsel-r

breintraining

Breintraining versterkt de capaciteit en snelheid van de informatieverwerking op een heel andere manier dan schooltaken en logopedische oefeningen. Breintraining versterkt het effect van de logopedie therapie.
Wanneer wij taal gebruiken maken wij in ons hoofd gebruik van verschillende processen die tegelijkertijd verlopen. De snelheid en de capaciteit waarmee het brein de informatie kan herkennen, ordenen, bewerken en onthouden is o.a. bepalend voor ons vermogen om taal te verstaan, een mededeling te begrijpen en de eigen reactie te formuleren.
Wanneer deze processen niet optimaal verlopen, kan het voorkomen dat je
kwijt bent wat er gezegd is voordat kan doet wat er gevraagd is, dat je
niet snel genoeg op een woord komt, je
halverwege de zin niet meer weet hoe je begonnen bent of
de draad van je redenering kwijt raakt en blijft doorvertellen om je mededeling af te maken

Dan lijkt het alsof je moeite hebt met taal, maar eigenlijk ligt het probleem in de processen eronder.

De training versterkt de verwerkingsprocessen en in de therapie wordt deze vergrote capaciteit gebruikt om de taalvaardigheid doelgericht te trainen. Het effect van de logopedie therapie wordt hiermee vergroot.

Extra kosten: 65 Euro voor de screening en de gehele training.

Meer informatie over Breintraining
https://lerendbrein.nl/

RaiseyourIQ |S.M.A.R.T.

Het Trainingsprogramma om beter te leren, denken, focussen en onthouden.

De praktijk is opgeleid door LerendBrein om met dit unieke – wetenschappelijk onderbouwde – programma te mogen werken.

Kinderen zie je vooruitgaan op rekenen, taalbegrip en algeheel leervermogen. Volwassenen merken met name verschil in kunnen onthouden, en meer rust, overzicht en organisatie in het hoofd.

Acoustic Pioneer

Stapel gek op Dieren en Vliegles

Heeft u een kind of leerling die Luisterproblemen heeft of worstelt met Auditieve Verwerking?

Nu is er een tool om in korte tijd problemen in kaart te brengen en te trainen. In onze praktijk bieden wij deze tool en helpen wij uw kind of leerling verder.

FAQ

Veelgestelde vragen

Hiernaast zie je een korte samenvatting van allerlei handige zaken zoals de verzekering en betaling e.d.

Moet ik zelf betalen?

Logopedie valt onder de basisverzekering.
Bent u 18 jaar of ouder dan geldt uw eigen risico.
Voor vergoedingen:  Zie welke zorgverzekering?

Heb ik een verwijsbrief nodig?

Ja, de GGD, huisarts of kinderarts kan een verwijzing voor u schrijven.

Welke zorgverzekering?

Ik heb contracten met de meeste verzekeraars, maar bent u verzekerd bij:

CZ, Eno of iptiQ dan krijgt u van mij maandelijks de rekening voor de behandelingen.
U dient de rekeningen zelf in bij uw verzekering voor vergoeding.

Zie bijgevoegd overzicht.

Locatie

Nicolaes Maesstraat 2, unit 216A,
1506 LB Zaandam

Openingstijden

Ma – Vr: 8u tot 17u
Alleen welkom op afspraak

Tel. & Email

06 – 16 25 70 39
info@degraaflogopedie.nl

“Sinds 2016 werk ik als logopedist in Zaandam. Ik heb mij gespecialiseerd in vloeiendheidsstoornissen (stotteren en broddelen) en spraak- en communicatieproblemen door niet aangeboren hersenletsel (NAH).

De logopedische wereld staat niet stil. Het is voor mij van belang dat ik aansluit bij nieuwe kennis, ontwikkelingen, methodes en daarbij behorende opleidingen. De opgedane kennis gebruik ik om te vernieuwen en de behandeling te verbeteren. Zo wil ik een ieder ruimte geven te verbeteren.”

Drs. Maya de Graaf, BA

Logopedist, Taalkundige

Opleidingen

ECSF specialisatie stottertherapie
Bezoek de website
ESF Register:
Bezoek de website

Cognitieve revalidatie voor de logopedie
Stichting voor Scholing en advies op het gebied van cognitieve revalidatie
Bezoek de website

Cognitieve training ondersteunend voor de logopedie en het onderwijs
Stichting LerendBrein
Bezoek de website